Moduł MHR i Ewidencja czasu pracy
Dla Państwa wygody udostępniamy moduł do elektronicznej obsługi pracowników oraz kandydatów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie dostępu pracownika do danych osobowych oraz ewidencjonowania czasu pracy w systemie jERP został uruchomiony moduł MHR umożliawijący udostępnienie danych pracownikowi za pomocą specjalnego konta dostępu do modułu MHR.

Moduł MHR obsługuje trzy typy kont użytkowników:

 • Mendadżer
  • Przeglądanie oraz uzupełnianie ewidencji czasu pracy dla podległych pracowników.
  • Procesowanie wniosków o zmianę danych podległych pracowników.
  • Procesowanie wniosków urlopowych podległych pracowników.
  • Tworzenie i procesowanie ofert pracy.
  • Tworzenie i zarządzanie szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 • Pracownik
.