Dokumentacja

Dokumentacja
Możesz pobrać kompletną dokumentację systemu jERP w postaci plików PDF lub ZIP.

Wypróbuj za darmo

Wypróbuj za darmo
Możesz przetestować nasze rozwiązania zupełnie za darmo przez miesiąc.

BUDŻETOWANIE

Budżetowanie

Moduł w przygotowaniu!

Wkrótce

KSIĘGOWOŚĆ

Moduł księgowość, to poczekalnia, kontrahenci, rejestry, kasa, banki i wiele innych funkcjonalności ....

Kliknij

SPRZEDAŻ

Do modułu sprzedaż, trafiają wszystkie dokumenty dotyczące uzyskanego przychodu.

Kliknij

ZAKUP

Do modułu zakup trafiają wszystkie informacje dotyczące uzyskanych kosztów za dany okres.

Kliknij

MAGAZYN

Moduł pozwala na zarządzanie wieloma magazynami, a każdy magazyn może być magazynem sklepu internetowego.

Kliknij

KADRY I PŁACE

W module kadry znajdziemy kartoteki osób i stworzymy listy pracowników, będziemy prowadzili ewidencję czasu pracy. Do modułu płace trafiają informacje o wynagrodzeniach, podatkach, ubezpieczeniach społecznych.

Kliknij

ŚRODKI TRWAŁE

Moduł przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi.

Kliknij

CRM+

W module CRM znajdują się procedury związane zarządzaniem relacjami z klientem, planowanie, monitorowanie działań, przechowywanie danych kontaktów,obsługa procesów wewnątrz firmy.

Kliknij

DELEGACJE

Moduł odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji i rozliczeń delegacji.

Kliknij

PRODUKCJA

Moduł zarządzania procesami produkcji.

Kliknij

.